Wijziging Algemene Voorwaarden

Per 15 mei 2018 wijzigen onze Algemene Voorwaarden.

De belangrijkste wijziging is dat we de verwerkersovereenkomst hebben toegevoegd. Deze toevoeging komt voort uit de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe AVG van kracht. Op deze pagina lees je meer over de AVG, de verwerkersovereenkomst en hoe je bezwaar kunt maken.

AVG

Binnen de EU is bepaald dat alle landen die lid zijn van de Europese Unie vanaf 25 mei moeten voldoen aan richtlijnen met betrekking tot privacy.

Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de GDPR (de Engelse versie van de AVG). De GDPR heeft als doel om alle landen op dezelfde wijze met gegevensbescherming om te laten gaan.

Tot op heden was in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht, waarin al veel privacywetgeving is vastgelegd.

Verwerkersovereenkomst

Één van de belangrijkste wijzigingen van de AVG ten opzichte van de Wbp is het opstellen van een verwerkersovereenkomst. In een verwerkersovereenkomst leg je onder andere het volgende vast:

  1. De doeleinden van gegevensverwerking
  2. Welke veiligheidsmaatregelen genomen worden
  3. Hoe wordt omgegaan met de opslag van persoonsgegevens
  4. Welke sub-verwerkers worden ingeschakeld

Bij 3w Media hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld voor de persoonsgegevens die wij verwerken van onze klanten. Deze is integraal in onze Algemene Voorwaarden opgenomen, om aan de verantwoordingsplicht te voldoen.

Je vindt de verwerkersovereenkomt terug in bijlage 1 van onze Algemene Voorwaarden. Deze verwerkersovereenkomst is enkel van toepassing wanneer we persoonsgegevens van jou verwerken.

Wanneer je geen bezwaar maakt tegen deze voorwaarden, dan is automatisch de verwerkersovereenkomst van toepassing.

Bezwaar maken

Als klant van 3w Media kun je tot en met 10 mei 2018 bezwaar maken tegen de nieuwe Algemene Voorwaarden. Dit doe je schriftelijk via een e-mail aan ons. Wanneer je geen bezwaar maakt, ga je automatisch akkoord met de nieuwe Algemene Voorwaarden en is de verwerkersovereenkomst van toepassing.

Is jouw bedrijf al klaar voor de AVG?

Twijfel je erover of jouw bedrijf al klaar is voor de AVG? In ons blog over veiligheid en wetgeving vind je meer informatie. En hier kun je lezen hoe je in 10 stappen klaar bent voor de AVG.

 

Hier vind je de Algemene Voorwaarden:

 

De algemende voorwaarden zijn opgeslagen in PDF-formaat. U kunt deze openen met de gratis te downloaden Adobe Reader

*Verplichte velden * *
*
Onze vrienden