AVG Update

Geplaatst: 26 maart 2018

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe AVG wetgeving in. De nieuwe privacywet geeft organisaties meer verantwoordelijkheid om persoonsgegevens te beschermen. Wij geven je alvast antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Wat is AVG?

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. De wet geldt in de hele Europese Unie en zorgt ervoor dat de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld is. Vanaf 25 mei 2018 gelden in elke lidstaat dezelfde regels omtrent privacy van persoonsgegevens. 

Wat wordt er in de AVG geregeld?

 • Privacyrechten worden versterkt en uitgebreid;
 • Organisaties hebben meer verantwoordelijkheden;
 • Alle Europese privacytoezichthouders hebben dezelfde bevoegdheden voor handhaving van de AVG 

Voor wie geldt de AVG?

De nieuwe Europese privacywetgeving geldt voor alle bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken. Het gaat dus niet alleen om grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld Facebook. Ook kleine bedrijven en zzp’ers moeten zich aan de AVG houden, want ook de meest gangbare gegevens vallen onder het bereik van deze nieuwe wet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opgeslagen afspraken en telefoonnummers van klanten.

Mag ik nog persoonsgegevens verzamelen?

Jazeker, dit mag nog gewoon, maar er gelden wel strengere regels:

 • Je moet toestemming hebben van de gebruiker
 • Er moet een belang zijn om de gegevens te verzamelen
 • Indien er een wettelijke verplichting is om gegevens te verzamelen
 • Wanneer een overeenkomst wordt gesloten
 • Algemeen belang om gegevens te verzamelen
 • Wanneer er een gerechtvaardigd belang is om gegevens te verzamelen

Mag ik nog e-mailnieuwsbrieven versturen onder de AVG?

Ja hoor, je mag nog e-mailnieuwsbrieven versturen. Belangrijkste is hierbij dat je toestemming hebt van de ontvanger om de nieuwsbrieven te versturen. Je ontvanger moet:

 • weten over welk onderwerp de mailings gaan
 • weten hoe vaak hij een mailing kan verwachten
 • informatie kunnen opvragen hoe persoonsgegevens zijn opgeslagen
 • op elk gewenst moment zich kunnen afmelden voor jouw nieuwsbrieven

Als ondernemer is het belangrijk om van je mailinglijst duidelijk te hebben hoe je deze adressen hebt verkregen. Dubbele opt-in is hierbij niet verplicht, maar geeft je natuurlijk wel meer zekerheid dat de persoon jouw nieuwsbrieven echt wil ontvangen.

Welke rechten hebben personen waarvan ik gegevens bewaar?

 • Recht van inzage, binnen 30 dagen en zonder kosten
 • Recht om gegevens te wijzigen
 • Recht om vergeten te worden
 • Recht om gegevens over te dragen

Laat je informeren

avg
Onze vrienden