Klachtenregeling

Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 3w Media B.V..

Indien een klacht gegrond is zal 3w Media B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen- gekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal 3w Media B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 welke binnen de algemene voorwaarden benoemd zijn.

*Verplichte velden * *
*
Onze vrienden